Η κληρωση για την Αχαγια 82

Α Όμιλος
1η Αγωνιστική - 09/10/16
Ρεπό: ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
 
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΚΑΠ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
 
2η Αγωνιστική - 16/10/16
Ρεπό: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
 
3η Αγωνιστική - 23/10/16
Ρεπό: ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΚΑΠ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
 
4η Αγωνιστική - 30/10/16
Ρεπώ: ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΚΑΠ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
5η Αγωνιστική - 06/11/16
Ρεπό: ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΚΑΠ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
 
6η Αγωνιστική - 13/11/16
Ρεπό: ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΚΑΠ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
 
7η Αγωνιστική - 20/11/16
Ρεπό: ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΑΠ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
 
8ηΑγωνιστική - 27/11/16
Ρεπό:ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟΠΕΥΚΗΣ - ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ - ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΠ - ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ
ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ
 
9ηΑγωνιστική - 04/12/16 
Ρεπό: ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82
ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ
ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΠΕΥΚΗΣ
ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ - ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ – ΚΑΠ
 
10η Αγωνιστική - 11/12/16
Ρεπό: ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
 
11η Αγωνιστική - 18/12/16
Ρεπό: ΚΑΠ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 
12ηΑγωνιστική - 08/01/17
Ρεπό: ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ - ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ - ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ
ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ - ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΠΕΥΚΗΣ - ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΚΑΠ
 
13η Αγωνιστική - 15/01/17
Ρεπό: ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΚΑΠ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
 
14η Αγωνιστική - 22/01/17
Ρεπό: ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΚΑΠ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 
15η Αγωνιστική - 29/01/17
Ρεπό: ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
 
16η Αγωνιστική - 05/02/17
Ρεπό: ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
 
17ηΑγωνιστική - 12/02/17
Ρεπό: ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ
ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ
ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ - ΚΑΠ
ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟΠΕΥΚΗΣ
 
18ηΑγωνιστική - 19/02/17
Ρεπό: ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ - ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82 - ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΠ - ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟΠΕΥΚΗΣ - ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ - ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ
 
19η Αγωνιστική - 25/02/17
Ρεπό: ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΠ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
 
20η Αγωνιστική - 05/03/17
Ρεπό: ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΠ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
21η Αγωνιστική - 12/03/17
Ρεπό: ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΑΠ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
 
22η Αγωνιστική - 19/03/17
Ρεπό: ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
 
23η Αγωνιστική - 26/03/17
Ρεπό: ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΚΑΠ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
 
24η Αγωνιστική - 02/04/17
Ρεπό: ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΠ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
 
25ηΑγωνιστική - 09/04/17 
Ρεπό: ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ
ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ
ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ - ΑΟΠΕΥΚΗΣ
ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82 – ΚΑΠ
 
26η Αγωνιστική - 23/04/17
Ρεπό: ΚΑΠ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
 
27η Αγωνιστική - 30/04/17
Ρεπό: ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΠ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 
28ηΑγωνιστική - 07/05/17 
Ρεπό:ΑΕΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟΓΛΑΥΚΟΣ - ΚΑΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΚΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΣΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟΑΡΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΓΣΚΕΡΑΥΝΟΣΑΙΓΙΟΥ
ΑΟΙΚΑΡΟΣΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΕΝΩΣΗΙΛΙΟΥ - ΑΟΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΟΠΕΥΚΗΣ – ΚΑΠ
 
29η Αγωνιστική - 14/05/17
Ρεπό: ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
 
30η Αγωνιστική - 21/05/17 
Ρεπό: ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΑΠ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ
retro4.jpgaxa2014_15.jpg1.jpgretro.jpgretro7.jpgretro11.jpgretro3.jpgretro17.jpgacademy1.jpgDSC_5809.JPGaxa2.jpg48-of-73.jpgretro2.jpgretro20.jpgretro15.jpg49-of-73.jpg47-of-73.jpgDSC_5749.JPGaxa.jpgretro13.jpgretro12.jpgDSC_5795.JPGDSC_5864.JPGaxa2014_15_final.jpgDSC_5768.JPGaxretro.jpgDSC_5783.JPGretro119.jpgretro9.jpg38-of-73.jpgretro8.jpg23-of-73.jpgretro5.jpg25-of-73.jpgretro14.jpgretro10.jpgaxa1.jpgretro18.jpgretro21.jpgretro16.jpgacademy2.jpg26-of-73.jpg