Ένα μικρό video από τον φιλικό αγώνα Γλαύκος – Αχαγιά 82